Skip to main content
 主页 > 欧冠 >

寒夜联句

2022-05-10 18:11 浏览:
【爱游戏app】_ " 本文摘要:朝代:唐朝 作者:陆龟蒙 静境揖神凝,寒华射林补。——陆龟蒙清知思绪折断,爽觉心源冈。 ——皮日休唱起戛金诏,朗咏铿玉节。——陆龟蒙我思方泬寥,君词始凄切。——皮日休况闻风篁上,摆落残冻雪。——陆龟蒙寂尔万籁清,皎然诸霭灭亡。 ——皮日休西窗客无梦,南浦波应结。——陆龟蒙河光正如剑,月魄方似玦. ——皮日休短烬不已滚,冻毫看意欲腰。——陆龟蒙何夕重相期,鼻音醪还为设。

AYX爱游戏体育官网

AYX爱游戏体育官网

朝代:唐朝 作者:陆龟蒙 静境揖神凝,寒华射林补。——陆龟蒙清知思绪折断,爽觉心源冈。

爱游戏app登录入口

——皮日休唱起戛金诏,朗咏铿玉节。——陆龟蒙我思方泬寥,君词始凄切。——皮日休况闻风篁上,摆落残冻雪。——陆龟蒙寂尔万籁清,皎然诸霭灭亡。

——皮日休西窗客无梦,南浦波应结。——陆龟蒙河光正如剑,月魄方似玦. ——皮日休短烬不已滚,冻毫看意欲腰。——陆龟蒙何夕重相期,鼻音醪还为设。


本文关键词:寒夜,联句,AYX爱游戏体育官网,朝代,唐朝,作者,陆龟,蒙,静境,揖神

本文来源:AYX爱游戏体育官网-www.czkdlhg.com